October 10, 2023

LUND, Sverige – Cellevate, ett innovativt bioteknikföretag som utvecklar nästa generations cellodlingssystem som är utformat för att revolutionera dagens bioproduktion, meddelade idag att företaget framgångsrikt har avslutat sin senaste investeringsrunda och därmed säkrat totalt 39 miljoner kronor. Rundan leddes av Industrifonden, i samarbete med European Innovation Council Fund (EIC Fund) och Onsight Ventures.

Cellevates egenutvecklade nanofiber-baserade teknologi – Cellevat3d™ – representerar en banbrytande innovation utvecklad för bioproduktion av nästa generations terapier, inklusive cell- och genterapier och nya vaccin. Företagets nanomaterial erbjuder ytegenskaper för celler att växa på som till ytan är upp till 60 gånger större än med dagens standardlösningar, något som resulterar i ett ökat antal celler i kundernas cellodlingssystem (sk. bioreaktorer) och därmed högre utbyte. Genom att överbrygga begränsningarna med de traditionella materialen som används vid cellodling, möjliggör Cellevat3d™ att nuvarande skalbarhetsutmaningar inom bioproduktion kan övervinnas. Cellevates mål är att accelerera den pågående bioproduktionsrevolutionen, genom att eliminera dessa flaskhalsar och därmed göra det möjligt för fler patienter runt om i världen att få tillgång till nya, livsavgörande terapier.

Laura Chirica, PhD, CEO Cellevate säger: “Vi är oerhört glada över det stora stödet från en extremt stark grupp av investerare och som även delar vår vision om att transformera produktionen av nya biologiska läkemedel. Denna investering representerar en viktig milstolpe för vårt företag och utgör ett värdefullt stöd för potentialen hos vår Cellevat3d™-nanoteknik. Genom finansieringen kan vi påskynda vägen mot kommersialisering och sträva vidare mot vårt mål att åstadkomma en bestående påverkan på hälso- och sjukvården globalt.”

Det nya kapitaltillskottet kommer att vara avgörande för realiseringen av Cellevates ambitiösa kommersialiseringsplaner samt underlätta för produktlanseringen globalt. Medlen kommer specifikt att allokeras till att anställa fler, etablera en robust tillverkningskapacitet samt lansera företagets revolutionerande nanofiberbaserade produkter på nyckelmarknader.

Mala Valroy, Investment Manager på Industrifonden och tillträdande styrelseledamot i Cellevate, kommenterade: “Vi är imponerade av Cellevates nyskapande teknik och teamet bakom den. Denna investering återspeglar vårt engagemang för att stödja banbrytande företag som har potential att revolutionera branschen. Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap med Cellevate när de nu avancerar sitt uppdrag att driva innovation inom bioproduktion.”

Herman Hauser, PhD, serieentreprenör, Venture Partner och rådgivare på Onsight Ventures kommenterade:Eftersom cellodling och bioproduktionsprocesser spelar en allt viktigare roll letar vi efter nystartade företag såsom Cellevate, det vill säga företag med potential att etablera nya industristandarder.”

Svetoslava Georgieva, ordförande för EIC-fondens styrelse, sade: “EIC-fonden har etablerat sig som en stark kraft inom EU:s teknikintensiva investeringar. Denna unika form av finansiering via EIC – som kombinerar bidrag och eget kapital – har visat sig vara mycket attraktiv för Europas mest lovande, nystartade företag. Vår investering kommer att ge Cellevate möjlighet att skala upp sin nanoteknik och påskynda sin kommersiella lansering globalt.”

För mer information, vänligen kontakta:
Laura Chirica, PhD
VD Cellevate
E-post: laura.chirica@cellevate.com

På bilden: Laura Chirica, CEO Cellevate; Maximilian Ottosson, Co-founder och COO Cellevate; Albin Jakobsson, Co-founder och CTO Cellevate

Om Cellevate
Cellevate är ett spin-out företag från NanoLund som är ett världsledande akademiskt centrum för nanomaterial och en del av Lunds universitet. Företaget grundades 2014 och utvecklar och marknadsför produkter baserade på en egenutvecklad nanofiberbaserad plattform – Cellevat3d™. Cellevat3d™ är en deep tech innovation och är miljömässigt hållbar inom den biofarmaceutiska industrin, och har potentialen att revolutionera bioproduktion av nya biologiska terapier. Plattformen möjliggör produktion i industriell skala av nanofibermaterial – “carriers” (sv. mikrobärare) – med oöverträffade ytegenskaper för celltillväxt, reproducerbarhet och anpassningsbarhet, vilket i slutändan leder till förbättrad bioproduktionsproduktivitet och processekonomi. Cellevat3d™ carriers är utformade som en integrerad del av upstream bioprocesslösningar och omfattar alla cellodlingsprocesstegen, inklusive laboratorietestning av cellinjer, samt pilotproduktion och storskalig batchproduktion av nya klasser av biologiska terapier, vilket inkluderar cell- och genterapier och nya vacciner. Kommersiell lansering och försäljningsstart av Cellevat3d™ carriers är planerad till 2024. För mer information, besök www.cellevate.com.

Om Industrifonden
Industrifonden är en svensk riskkapitalfond som söker unik, skalbar innovation som har en meningsfull påverkan på vårt samhälle. Industrifonden förvaltar drygt 5 miljarder kronor och investerar i bolag i tidiga skeden, från sådd till A-runda med räckvidd över hela Norden. Investeringsfokus inkluderar specialiserade teknologier och verksamheter inom Deep Tech, Life Science och Transformative Tech. Industrifonden har en evergreen-struktur med långsiktigt fokus på värdeskapande. Läs mer på industrifonden.com.

Om EIC-fonden
European Innovation Council (EIC) Fund från European Commision är en agnostisk fond: den investerar i all teknik och vertikaler och i alla EU-länder och länder som är associerade till Horizon Europe. Den svarar för investeringskomponenten av kombinationsfinansieringen från EIC Accelerator. EIC-fonden syftar till att bidra med finansiella medel i kritiska finansieringsunderskottsituationer och dess huvudsyfte är att stödja utveckling och kommersialisering av företag med banbrytande teknik, stötta med bryggfinansiering och attrahera marknadsaktörer samt dela risker ytterligare genom att bygga ett stort nätverk av kapitalaktörer och strategiska partner som lämpar sig för sam- och tilläggsfinansiering. Fonden ägnar särskild uppmärksamhet åt att stödja kvinnliga grundare samt ambitionen att minska innovationsklyftan mellan EU-länderna. Läs mer på https://eic.ec.europa.eu/eic-fund_en.

Om Onsight Ventures
Onsight Ventures är en ny paneuropeisk VC-fond som investerar i excellenta deep tech-startups. Med stöd av Hermann Hauser, österrikisk-brittisk riskkapitalist och grundare av ARM, baseras Onsight Ventures på ett nätverk av ledande startups, universitet och experter för att stödja särskilt framträdande, start-up företag som ämnar förverkliga sina teknikbaserade affärsidéer. Fonden investerar i spin-offs från universitet i Europa inom områdena halvledare, fotonik, additiv tillverkning (3D printing), digital hälsa eller syntetisk biologi. https://www.onsight.vc/